Conclusie personeelsinzet

 • Benodigd aantal uren: ten minste 2 FTE
 • Voor werkzaamheden die hieraan raken, of een piek aan inzet benodigen, betrekken we bovendien andere vrijwilligers, maar willen we ook meewerkende stagiaires aan ons verbinden, van opleidingen zoals Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Communicatie. Vanaf september 2016 of zo snel als mogelijk.
  Op dit moment hebben we voor een dag per week al een stagiaire van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de HAN.
  Rekenprijs: stagevergoeding van 200,- per maand
 • Fondsenwerving, zie 8. Moeten we hiervoor tijd inruimen?
 • Stagebegeleiding kost ook tijd

1.    Samenwerkende partners

In de periode voorafgaand aan de subsidieaanvraag, rondom Heumensoord, zijn we veel samenwerkingen aangegaan met personen van organisaties rondom vluchtelingenopvang, culturele organisaties, stichtingen in de stad, mede doordat we ons al van een groot bestaand netwerk kunnen bedienen. Altijd met als doel: wat is het beste voor de nieuwkomer. Deze contacten hebben we vaak diverse keren ontmoet of online contact mee gehad. We joegen activiteiten aan, stelden vragen die we vervolgens aan derden beantwoorden of hielpen hen doelen te behalen door ons bereik beschikbaar te stellen.

Denk bijvoorbeeld aan de politie (wijkagenten Heumensoord), Rode Kruis / Kledingbank / Refugees Buddy App, COA, Radboud Universiteit, Gemeente, HAN University of Applied Sciences, GGD, tandartsen, Honig, Vasem, LUX, Go Short, Oranjepop, Bachkoor, De Plak, Stichting Gast,  Dokters van de Wereld, VOX/studentenorganisaties en -initiatieven, kunstenaarscollectieven, zzp’ers, integratiebureaus, politieke partijen, vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven zoals Droge Voeten Nijmegen – RePowerParty – Just People – Open Coffee, burgers, VWN, STIP, taalaanbieders en ook landelijke initiatieven zoals andere opvangcommunities in het land, en specifieke op vluchtelingen gerichte projecten van het Rode Kruis, Hackyourfuture (ICT’ers werven), Refugee Startforce, Vluchtelingen Welkom, Nacht van de Vluchteling, en anderen.

We zijn ervan overtuigd dat dit soort samenwerkingen in het belang zijn van Nijmegen EN de nieuwkomers en zullen dan ook samenwerkingen blijven zoeken en aanjagen op vele vlakken om integratiekansen te vergroten waar mogelijk. Altijd met als doel: wat is het beste voor de nieuwkomer, wat heeft hij of zij nodig om verder te komen, ongeacht de precieze taakomschrijving en afbakeningen van de organisaties of initiatieven. We sluiten daarbij geen enkele partij uit en willen ons ‘onafhankelijk’ bewegen in en over de randen van het huidige werkveld.

2.    Maatschappelijk effect

Nieuwkomers

Een platform en informatie bieden en verbindingen aanjagen waardoor vluchtelingen (zelfs al in de noodopvangfase)en statushouders eerdere en betere mogelijkheden krijgen om in aanraking kunnen komen met Nederlanders, daarover worden we trouwens bijna dagelijks door nieuwkomers gelauwerd.

Met zegt: “De organisaties bieden de basic benodigdheden, zoals bed, bad en brood in de noodopvang, of groepsactiviteiten in of rondom AZC’s. Maar door Yalla (met name de groep Refugees) kunnen mensen vanuit hun eigen initiatief net dat beetje extra bereiken: individuele focus, contacten op basis van talent en passie, laagdrempelige ontmoetingen zelf regelen of kleine problemen zelf oplossen. Het biedt meer mogelijkheden om erop uit te trekken, een netwerk op te bouwen.”

Nijmegenaren

Niet alleen draagt dit bij aan sociale cohesie tussen zowel nieuwkomers als Nijmegenaren en onderling, het voedt participatie en burgerinitiatieven en draagt bij aan het creëren van draagvlak voor nieuwkomers.

Voordeel voor de overheid en organisaties

Voor de overheid zien we dan ook de volgende voordelen:

 • Innovatief roerig online platform om de doelgroepen te bereiken
 • Verlaagde vragendruk op gemeenten en ketenpartners en andere betrokken organisaties
 • Bevordering leefklimaat in de stad
 • Vergroot de ‘samenlevingsopvang’ en participatiemogelijkheden
 • Stimuleert burgerinitiatieven
 • En bovendien: zie doelen uitgangsnotitie Verhoogde Vluchtelingenstroom, eerder genoemd.

3.    Contributie of bijdrage van de deelnemers

Nijmegenaren en organisaties zetten voor ons/de nieuwkomers tal van donaties in, denk aan:

– Netwerk
– Tijd
– Kennis en expertise
– Goederen en diensten
– Entreebewijzen
– Etc.

6. Andere fondsen:

Naast een vraag aan de Gemeente Nijmegen vragen we andere subsidie- en fondsenverstrekkers om bij te dragen aan ons doel door (deel)projecten te financieren. Op dit moment hebben we rondgebeld en quick-scans ingevuld online, waaruit blijkt dat (delen van) onze (extra) activiteiten voor funding in aanmerking zouden kunnen komen, zoals bij het Kansfonds of Wij zijn Nijmegen. Waar we ons op richten:

Echter dit fondsenwerven is een dagtaak die we nog niet in urenbesteding binnen de stichting hebben meegenomen. We moeten daarom kritisch kijken naar hoe we dit op korte en lange termijn gaan voortzetten.