Financiële support 2016-2019

  • Subsidie voor directe de start in Nijmegen in 2016, zo snel als zou kunnen, gekoppeld aan een subsidie voor de periode daarna (ten minste 3 jaar)
  • Helpen vinden van ontwikkelingssubsidie (VNG?) voor het verder nationaal uitrollen van niet-lokale spin-offs

Weekplanning

Doorlopende activiteiten Geschatte ureninzet per week Planning
Welcome to Nijmegen   14 Continu, dagelijks
Refugees in Netherlands Nijmegen   14 Continu, dagelijks metpiek in oktober, november, december 2016
Independent Volunteers Nijmegen   8 Continu, dagelijks metpiek in oktober, november, december 2016
Continue webmastering na ontwikkeling en up to date houden website
Yalla Foundation
4

Basic versie online eind september 2016, zie volgende tabel.
Offline motiveren en aanjagen contact maken nieuwkomers en organisaties   24 Dagelijks
Kennisopbouw medewerkers   4 Continu, cursussen, congressen
Kwartiermaken (bestaande) initiatieven 4  
Communicatie Yalla Foundation en organisationele beheerslast 8  
Activiteiten die een piek aan inzet benodigen Geschatte ureninzet per week Planning
Onderzoek naar achtergrond noodopvangbewoners Totaal 250 uur Doorlopend in 2017
Ontwikkeling statische website
Yalla Foundation
Totaal 150 uur Zomer/najaar 2016

Conclusie personeelsinzet

  • Benodigd aantal uren: ten minste 2 FTE
  • Voor werkzaamheden die hieraan raken, of een piek aan inzet benodigen, betrekken we bovendien andere vrijwilligers, maar willen we ook meewerkende stagiaires aan ons verbinden, van opleidingen zoals Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Communicatie. Vanaf september 2016 of zo snel als mogelijk.
    Op dit moment hebben we voor een dag per week al een stagiaire van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de HAN.
    Rekenprijs: stagevergoeding van 200,- per maand
  • Fondsenwerving, zie 8. Moeten we hiervoor tijd inruimen?
  • Stagebegeleiding kost ook tijd