Vacature teamlid Syriërs Gezond voor locatie GGD Gelderland-Zuid

Vacature teamlid Syriërs Gezond
voor locatie GGD Gelderland-Zuid

Voor het team van de Facebookpagina Syriërs & Eritreeërs Gezond zoekt de GGD per 1 september 2019 een enthousiaste Syrische vrijwilliger met medische kennis.

Omschrijving van het project

De Facebookpagina geeft informatie over gezondheid en zorg in Nederland aan o.a. Syrische nieuwkomers. Syrische nieuwkomers (statushouders) in Nederland kunnen op deze Facebookpagina vragen stellen over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De Facebookpagina is een gezamenlijk project van Pharos, GGD regio Utrecht, GGD Kennemerland,
GGD Amsterdam en GGD Gelderland-Zuid. Deze vacature is voor een functie bij GGD Gelderland Zuid in Nijmegen.

Werkwijze team Syriërs & Eritreeërs Gezond

In het project werk je als vrijwilliger samen met een medische collega van GGD Gelderland-Zuid en een Eritrese vrijwillige arts. Samen beantwoorden jullie vragen van o.a. Syriërs via Facebook Messenger. En maken jullie elke week 1 bericht (post) met informatie over zorg en gezondheid voor op de Facebookpagina. Dat doen jullie samen in 4 uur per week. Je krijgt voor je werkzaamheden een vergoeding van 50 euro per maand (VVV bon). Als je reiskosten maakt, dan krijg je deze kosten helemaal terug betaald.

De GGD is op zoek naar een vrijwilliger met deze ervaring en kennis:
 Medisch geschoold als verpleegkundige, arts of ervaring met projectmanagement in de zorg in Syrië of ergens anders.
 Je spreekt en schrijft goed in Arabisch en Nederlands (minimaal B1 niveau).
 Je kunt elke week op maandagmiddag afspreken bij GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen.

Meer informatie of reageren?
Neem een kijkje op de Facebookpagina of op de website www.gezondinnederland.info. Er zijn ook twee andere Facebookpagina’s: ‘Eritreeërs Gezond’ en ‘Opgroeien in Nederland’ voor Tigrinya sprekende nieuwkomers. 

-> Voor vragen over het project of de functie mail of bel je naar Karlijn Hoondert: khoondert@ggdgelderlandzuid.nl of 06-11011282.

===========================================================

Vacancy team member Syrians Healthy
for the GGD Gelderland-Zuid location

For the team of the Facebook page Syrians & Eritreans Healthy the GGD is looking for an enthusiastic Syrian volunteer with medical knowledge starting 1 September 2019.

Description of the project

The Facebook page provides information about health and care in the Netherlands to, among others, Syrian newcomers. Syrian newcomers (status holders) in the Netherlands can also ask questions about healthcare and how to stay healthy in the Netherlands. The Facebook page is a joint project of Pharos, GGD region Utrecht, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam and GGD Gelderland-Zuid. This vacancy is for a position at GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen.

Working method team Syrians & Eritreans Healthy

In the project you work as a volunteer with a medical colleague from GGD Gelderland-Zuid and an Eritrean voluntary doctor. Together you answer questions from, among others, Syrians via Facebook Messenger. And you make 1 post each week with information about care and health for on the Facebook page. You do this together in 4 hours a week. You get a fee of 50 euros per month (VVV voucher) for your work. If you incur travel expenses, then you get these costs fully reimbursed.

The GGD is looking for a volunteer with the following experience and knowledge:
 Medically trained as a nurse, doctor or experience with project management in the care in Syria or somewhere else.
 You speak and write well in Arabic and Dutch (at least B1 level).
 You can meet every week on Monday afternoon at GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen.

More information or respond?
Take a look at the Facebook page or on the website www.gezondinnederland.info. We also have two others Facebook pages: “Eritreans Healthy” and “Growing up in the Netherlands” for Tigrinya speaking newcomers. The three teams from these Facebook pages are shown in the photo.

-> For questions about the project or the function, mail or call Karlijn Hoondert: khoondert@ggdgelderlandzuid.nl or 06-11011282.

=======================================================