Helpdesk Yalla Foundation Ukraine

Beste allemaal, Net als iedereen, horen we de berichten over de oorlog in Oekraïne. En dat als gevolg van deze agressie, veel mensen gedwongen zijn hun huizen, hun leven en hun land te verlaten. Voor ieder van jullie die zijn/haar solidariteit met deze vluchtelingen wil betuigen, openen we de Yalla Helpdesk weer. Net als we…

Yalla Helpdesk updates 27-09-2021

FIETS – FIETS – FIETS De Yalla Foundation Helpdesk heeft de afgelopen weken flink ge-inventariseerd, en samen met de bewoners van noodopvang Heumensoord hebben we besloten om de komende weken terug te koppelen met de aangeboden donaties en een start te maken met het inzamelen. Wij zijn op zoek naar fietsen! Kinderfietsen (voor 2-12 jaar)…

UPDATE HELPDESK YALLA FOUNDATION 13-09-2021

UPDATE HELPDESK YALLA FOUNDATION Hartverwarmend zijn alle reacties die binnen zijn gekomen via onze Yalla Helpdesk (helpdesk@yallafoundation.nl)! Grote dank hiervoor. We hebben al ruim 600 e-mails met hulpaanbod ontvangen, vandaar dat we nog niet iedereen een persoonlijk antwoord hebben kunnen geven. De helpdesk inventariseert de aangeboden donaties en initiatieven om een beeld te schetsen van…

Heumensoord Help-desk updates 28-08-2021

Helpdesk updatesTen eerste willen wij iedereen bedanken die onze helpdesk gemaild heeft. Alle reacties zijn erg indrukwekkend.Graag willen wij het doel en de hoofdtaken van de helpdesk benadrukken.De helpdesk inventariseert de aangeboden donaties en initiatieven om een beeld te schetsen van wat er allemaal binnenkomt.Wat is de volgende stap?Gebaseerd op alle e-mails die we tot…

Heumensoord Help-Desk

Beste Nijmegenaren en anderen, Bijna 6 jaar geleden heeft Heumensoord 3000 asielzoekers opgevangen. Het was een prachtige blijk van jullie solidariteit.Zoals velen weten, worden er dit jaar 700 mensen uit Afghanistan in Heumensoord opgevangen.Lerend van onze vorige ervaringen willen wij graag hulp bieden en ook andere mensen ondersteunen die hulp willen bieden.Op dit moment zijn…

Project Opus is in volle gang

Het eerste project van Yalla Foundation, Project Opus, is in volle gang. In het schrijfproject komen nieuwkomers en studenten van diverse achtergronden samen om te praten en schrijven over verschillende sociale en culturele thema’s. De groep bestaat uit mensen van Syrische, Eritrese, Nicaraguense, Yemense, Turkse, Duitse en Nederlandse afkomst. Het schrijfproject loopt van januari 2021…

Syriërs stemmen in de Nederlandse verkiezingen

Hallo allemaal! De verkiezingen komen eraan. Voor veel Syriërs in Nederland betekent dit dat ze voor het eerst hun stem mogen uitbrengen in een democratisch systeem. Voor een artikel in de Volkskrant probeer ik in kaart te brengen wat dit voor jullie betekent. Op wie ben je van plan te stemmen? Waarop is die stem…

Bijna alles dicht, harde lockdown tot en met 19 januari

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat: van scholen tot niet-essentiële winkels tot musea tot kapsalons tot theaters, melden bronnen in Den Haag aan de NOS. De maatregelen gaan vannacht om middernacht al in, om een run op winkels morgen te voorkomen. Contactberoepen zoals de…