Project Opus is in volle gang

Het eerste project van Yalla Foundation, Project Opus, is in volle gang. In het schrijfproject komen nieuwkomers en studenten van diverse achtergronden samen om te praten en schrijven over verschillende sociale en culturele thema’s. De groep bestaat uit mensen van Syrische, Eritrese, Nicaraguense, Yemense, Turkse, Duitse en Nederlandse afkomst. Het schrijfproject loopt van januari 2021 tot november 2021 en bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten, elk met hun eigen thema: van identiteit, discriminatie en mensenrechten, tot studenten- en werkleven en culinaire cultuur. Aan het eind hopen we een platform te hebben gegeven voor verbinding, wederzijds begrip, een groeiend netwerk en een gevoel van gemeenschap. 

Sessie 1: de aftrap

In januari trapten we af met een succesvolle eerste bijeenkomst over wat ‘thuis’ betekent voor de deelnemers. Dit gaf een divers beeld van Nijmegen en haar betekenis voor haar inwoners. Om zich nog verder te verdiepen in dit thema, kregen de deelnemers een schrijfopdracht mee.

Sessie 2: identiteit en diversiteit

Op 27 februari kwamen we weer samen om de geschreven teksten te bespreken en het thema over ’thuis’ af te ronden. Elementen die een gevoel van thuis bevorderen voor de deelnemers zijn veiligheid, familie, een gevoel ergens bij te horen, en eenvoudige dagelijkse handelingen. Zelf meegenomen objecten, zoals een sleutel en landkaart van het thuisland, illustreerden hun gevoelens in het fysieke aspect.

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst sneden we het onderwerp ‘identiteit en diversiteit’ aan. De vraag die we centraal stelden in de discussie, was: “Welke thema’s/waarden in het leven vind jij belangrijk?” Meer dan hun nationaliteit, benoemden de deelnemers dat identiteit gaat over hoe zij zichzelf zien, en hoe anderen hen zien. Bovendien is identiteit niet stabiel maar een proces, en een relatie die groeit en opgebouwd wordt binnen de groepen waarin mensen komen en thuishoren.

Sessie 3: stereotypen en discriminatie

Dit weekend staat de derde sessie van het project in het teken van ‘stereotypen en discriminatie.’ Op zaterdag 27 maart gaan de deelnemers aan de slag met dit thema en schrijven ze in kleine groepen een kort verhaal waarin dit behandeld wordt. 

Meer informatie?

Voor meer informatie, updates en/of om je in te schrijven, zie onze website https://welcometonijmegen.nl/nl/project-opus-2/, bekijk onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/yallafoundationNL, of volg ons op Instagram: https://www.instagram.com/yallafoundation/